Konferencje

1991
- IV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź

1992
- Inner Borders, Region and Regionalism, 3rd ‘Łódź’ Conference on Political Geography, Księże Młyny
- V Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź

1993
- VI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Geopolitical and Social Problems of the Former Socialistic Countries, Soczewka
- Planning and Environment in Transforming Europe, 7th Association of European Schools of Planning (AESOP) Congress, Łódź
- 1st Editorial Board Meeting of the “European Spatial Research and Policy”, Łódź

1994
- VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Region and regionalism. Social and political aspects, 4th ‘Łódź ‘Conference of Political Geography, Szczedrzyk-Ostrava (Czechy)
-Theorie des Mutations Urbaines. L Universite, la ville nouvelle et la technopole de Louvain – la – Neuve, Paryż (Francja)

1995
- VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Integration of Minority Groups: Theory and Practice, Szymbark-Wieżyca
- Urbanizacja wsi w obrzeżu GOP, Katowice

1996
- IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Borderlands or Transborder Regions – Geographical, Social and Political Problems, 5th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Wisła – Jablunkov (Czechy)

1997
- X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Środowisko naturalne i kulturowe okolic rzeki Bzury, Łęczyca
- Transformation of Settlements Systems in Small European Regions During Transition Period, Opole
- Fourth International Seminar on Urban Form, Birmingham (Wielka Brytania)

1998
- Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Multicultural Regions and Cities, 6th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Krynica Morska
- Urban and Regional Policy in Transforming Central Europe, Łódź

1999
- XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Sixth International Seminar on Urban Form, Firenze (Włochy)
- Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, 48 Zjazd PTG, Łódź
- Urbánny vývoj na rozhraní milénií, Prešov (Słowacja)

2000
- Changing role of border areas and regional policies, 7th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Bogatynia – Görlitz (Niemcy)
- Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódź

2001
- International Seminar on Urban Form. Universiti of Cincinnati, Ohio, USA
- Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź

2002
- Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives, Oradea (Rumunia)
- The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, 8th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Krynica – Bardejov (Słowacja)
- Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Łódzkie Spotkania Historyczne, Wodą i wiatrem, czyli rzecz o Księżym Młynie, młynach i wiatrakach dawnej Łodzi, Łódź

2003
- ISUF International Conference „The Planned City?, Svevo, Trani, Italy.
- Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Kulturowy aspekt badań geograficznych, Wrocław

2004
- The Role of Borderlands in United Europe, 9th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Wigry – Vistitis (Litwa)
- Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- International Geographical Congress, Glasgow
- ISUF International Conference, Newcastle upon Tyne

2005
- Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata. Człowiek w badaniach geograficznych, II Geograficzne kolokwium teoretyczno-metodologiczne, Łódź
- Interdisciplinárne dimenzie regionálneho rozvoja, Prešov (Słowacja)
- Małe miasta. Zagospodarowanie i uwarunkowania rozwoju, Łódź

2006
- Ochrona Przyrody i Krajobrazu w Regionach Europy, Łódź
- Nordic and International Urban Morphology: Distinctive and Common Themes, Stockholm, (Szwecja)
- Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Łódź
- the 10th ‘Łódź’ International Political Geography Conference, Łódź
- International Scientific Meeting at the Occasion of 80th Anniversary of Professor dr. Vladimir Klemenčič, Ljubljana, Slovenia

2007
- Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek, program badań na przyszłość. XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce, Łódź
- ISUF International Conference„ Urban Morphology in a Global Era, Ouro Preto, Brasil.

2008
- Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Historical Regions Divided by the Borders, Świnoujście

2009
- Miasta polskie dwadzieścia lat po zmianie ustroju, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji, Łódź
- Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki”, Legnica

2010
- Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Historical regions in the structures of EU, Głuchołazy-Opava
- Małe miasta, rewitalizacja, gentryfikacja, problemy rozwoju”, Katowice
- Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego, Łódź
- Rola wspólnot wyznaniowych w historii Miasta Łodzi, Łódź

2011
- Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- 70-lecie urodzin prof. Stanisława Liszewskiego,, Łódź,
- Przestrzeń publiczna i sektor usług jako element struktury małych miast, Łódź

2012
- The Eastern dimension of the United Europe, Chełm-Łuck
- Procesy gentryfikacji kontra procesy wykluczenia społecznego w miastach polskich. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Mapy topograficzne ziem polskich z przełomu XVIII/XIX wieku, Warszawa
- GIS w nauce, Łódź,
- XV. International Conference of Historical Geographers, Praga
- Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Krytyczna ocena, Łódź
- Profesor Ludwik Straszewicz w 25. rocznicę śmierci, Łódź