Pełnione Funkcje

Od 2005 roku sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej WNG
Od 2007 roku opiekun praktyk zawodowych kierunku geografia

Sekretarz konferencji naukowych:

II Ogólnopolska Konferencja z Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, 19-20.09.2007., Łódź,