Publikacje

Wojtkiewicz J., 2007, Przemiany morfologiczno – funkcjonalne dawnych dóbr kałowskich i sokołowskich, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
Wojtkiewicz J., 2008, Osiedle przyfabryczne w strukturze miasta na przykładzie Księżego Młyna w Łodzi, [w:] Kulesza M. (red.) Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, 2008, Wyd. UŁ, Łódź
Wojtkiewicz J., 2008, Dziedzictwo kulturowe ulicy jako walor turystyczny miasta na przykładzie ulicy Pomorskiej w Łodzi XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
Wojtkiewicz J., 2009, Działka miejska – zmiany funkcji i morfologii na przykładzie nieruchomości przy ulicy Kopcińskiego 31 w Łodzi, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź