Konferencje

2004
15-16 09. 2004 – uczestnictwo bez wystąpienia 9th Łódź International Conference on Political Geography: Role of the borderlands in the united Europe (Wigry – Vištitis)

2005
27-28 03. 2005 – uczestnictwo bez wystąpienia w XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście

2006
19-21.09.2006 – uczestnictwo bez wystąpienia 10th Łódź International Conference on Political Geography: Regions in the process of the European Integration (Łódź)
31.03.2006 – uczestnictwo bez wystąpienia w XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście

2007
29-30.03.2007 – XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście Polska Geografia Osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań. Wystąpienie posterowe, publikacja: Wojtkiewicz J., 2007, Przemiany morfologiczno – funkcjonalne dawnych dóbr kałowskich i sokołowskich, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
19–20.09.2007 – Sekretarz II Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego temat: Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce
Wystąpienie z referatem, publikacja: Osiedle przyfabryczne w strukturze miasta na przykładzie Księżego Młyna w Łodzi, [w:] Kulesza M. (red.) Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, 2008, Wyd. UŁ, Łódź

2008
3-4.04.2008 – uczestnictwo w XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. Funkcja turystyczna miast.
Wystąpienie posterowe, publikacja: Wojtkiewicz J., 2008, Dziedzictwo kulturowe ulicy jako walor turystyczny miasta na przykładzie ulicy Pomorskiej w Łodzi.
7-19.09.2008 – 11th ‘Lodz’ International Political Geography Conference, na temat: Historical Regions Divided by the Border (Świnoujście)

2009
2-3. 04. 2009 – uczestnictwo w XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście
Wystąpienie posterowe, publikacja: Wojtkiewicz J., 2009, Działka miejska – zmiany funkcji i morfologii na przykładzie nieruchomości przy ulicy Kopcińskiego 31 w Łodzi.
16-17 09. 2009 – uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji z Geografii Historycznej w Legnicy
Artykuł (złożony do druku): Dawne granice własnościowe i administracyjne we współczesnym krajobrazie kulturowym miasta – rozważania nad wybranymi zasobami kulturowymi turystycznej przestrzeni Łodzi.

2010
15-16 09. 2010 – uczestnictwo w XXIII Konwersatorium o Mieście
Wystąpienie z referatem: Morfologia osiedla mieszkaniowego na przykładzie jednostki mieszkaniowej Zarzew w Łodzi.
20-21 10. 2010 – uczestnictwo w X Międzynarodowej Konferencji z cyklu: „PRZEKSZTAŁCENIA REGIONALNYCH STRUKTUR FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH” na temat: „PRZESTRZEN SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W OKRESIE INNOWACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI” oraz Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Jana Łobody we Wrocławiu.
Wystąpienie z referatem: Kontrasty w przestrzeni miejskiej Łodzi na przełomie XX i XXI w.