mgr Justyna Wojtkiewicz

Asystent w Zakładzie Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-140 Łódź

E-mail: justin13@poczta.fm

pok. 425; konsultacje: wtorek 8:30 – 10:00

Zainteresowania naukowe:

Geografia miast, geografia historyczna, geografia polityczna, urbanistyka, architektura, podstawy prawne kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego, turystyka kulturowa, regionalistyka, historia.

Dydaktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczeń i pracowni magisterskiej) w Uniwersytecie Łódzkim:
• na Wydziale Nauk Geograficznych – kierunek geografia (studia dzienne i zaoczne); kierunek gospodarka przestrzenna (studia dzienne i zaoczne)
• na Wydziale Filologicznym – kierunek filologia rosyjska (studia zaoczne)

Opieka prac magisterskich z geografii historycznej i geografii politycznej

Hobby:

muzyka, taniec, podróże, geografia Grecji, Cane Corso

Konferencje

Publikacje

Pełnione funkcje

Nagrody i wyróżnienia