Dr Tomasz Figlus

Adiunkt

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Łódzki
Collegium Geographicum
ul. S. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

e-mail: tomasz.figlus@gmail.com

pok. 402; konsultacje: środa 12:30 – 14:00

Link do profilu w portalu Nauka Polska

Link do profilu w portalu pracowników UŁ

Zainteresowania naukowe:

geografia i historia osadnictwa, geografia historyczna wsi, geografia regionalna, geografia granic i pograniczy, urbanistyka i ruralistyka

Dydaktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych
- kierunek geografia (np. geografia polityczna, historia gospodarcza, geneza i morfologia miast i wsi polskich, geografia granic i pograniczy, geografia historyczna, dziedzictwo kulturowe Łodzi i regionu łódzkiego, rozwój przestrzenny i struktura morfogenetyczna Łodzi, urbanistyka miast pozaeuropejskich)
- kierunek gospodarka przestrzenna (np. historia urbanistyki i architektury z elementami historii gospodarczej, zagospodarowanie przestrzeni miast polskich, zagospodarowanie przestrzeni miast europejskich)

Promotorstwo prac magisterskich w zakresie geografii historycznej, geografii osadnictwa oraz dziedzictwa kulturowego

Rozwój naukowy i zawodowy

Publikacje naukowe

Konferencje

Działalność organizacyjna

Nagrody i wyróżnienia