Dr Katarzyna Leśniewska

Temat pracy doktorskiej

Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku

Zainteresowania naukowe

Geografia polityczna (problematyka mniejszości narodowych i etnicznych, geografia religii, geografia wyborcza), stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, kartografia.

Udział w konferencjach

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Łódź 08-12 września 2010 r.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim”,Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji piątej rocznicy wejścia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Lublin 15 – 17 września 2010 r.

The 12th ‘Lodz’ International Political Geography Conference”, Historical regions in the structures of EU, Głubczyce-Opava, 22-24 września 2010 r.

XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście – Przestrzeń publiczna miast, Łódź, 7-8 kwietnia 2011 r.

VIII Dni Arabskie, „Nie tylko Śródziemnomorze. Polityczne i społeczne problemy świata islamu”, Łódź, 13-14 kwietnia 2011 r.

I Międzynarodowa/VII Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja Naukowa nt. „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI wieku”, Rzeszów, 23 maja 2011 r.

Forum Oferta doktorantów projektu „Turyzm dla Regionu” na rzecz realizacji Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, Łódź, 17 czerwca 2011 r.

Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej, Lublin, 14-16 września 2011 r.

(Re)Integration and Development Issues in Multicultural and Border Regions, Portorož (Słowenia), 22-24.września 2011 r.

IV Zjazd Geopolityków Polskich – Gdynia 21-22 października 2011 r.

Rozwój turystyki na poziomie powiatu i gminy – norweskie wzorce, Łódź 22 czerwca 2012 r.

The 13th ‘Lodz’ International Political Geography Conference – The Estern Dimension of the United Europe, Chełm – Łuck 12-14 września 2012.

Wyspy w Unii Europejskiej, Warszawa 17 maja 2013 r.

Regionalny wymiar przemian polskiej wsi, Rochna 20-21 maja 2013 r.

Regional Conference of the International Geographical Union, Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future 2013, Kioto 4-9 sierpnia 2013 r.

International Conference “Geopolitics Towards Future“, Rzym 2-4 września 2013 r.

IV EUGEO Congress - Europe – What’s next? Changing geographies and geographies of change, Rzym 5-7 września 2013 r.

Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania, Forum Naukowe w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”, Łódź 26-27 maja 2014 r.

7th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Istambuł 3-8 czerwca 2014 r.

Publikacje

Leśniewska K., Barwiński M., 2011, Vilnius Region as a historical region, [w:] Heffner K. (red.), Historical regions in the structures of European Union, Historical divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world, Region and Regionalism, No. 10 vol.2, Łódź-Opole; str.91-104.

Barwiński M., Leśniewska K., 2011, Lemko Region – historical region in the Polish-Slovakian borderland, [w:] Heffner K. (red.), Historical regions in the structures of European Union, Historical divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world, Region and Regionalism, No. 10 vol.2, Łódź-Opole; str. 131-154.

Leśniewska K., Drzewiecki P., 2011, Problemy zagospodarowania i kształtowania przestrzeni publicznej na obszarze Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, [w:] Jażdżewska I. (red.), Przestrzeń Publiczna Miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy i Mieście, Łódź, str. 81-95.

Leśniewska K., Barwiński M., 2011, Vilnius region as a multicultural borderland – history, conflicts and future perspective, [w:] Bufon M., Sedmak M., Kopić P., Markelj V., Vatovec M., Zadel M. (red.), (Re)Integration and development issues in multicultural and border regions, Glasnik UP ZRS, Letnik 16, no. 7, Koper, str. 73.

Leśniewska K., Żek M., 2011, Projekt “Turyzm dla Regionu” a rozwój turystyki w województwie łódzkim, [w:] Rybak Ł., Pisarek M., Materiały I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI wieku, Rzeszów, str. 119-125.

Leśniewska K., 2012, Michael D. Gordon, Helen Tilley, Gyan Prakash (eds.), Utopia/Distopia. Conditions of Historical Possibility – book review, [w:] Marszał T. (ed.), Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy, European Spatial Research and Policy, vol. 19, No. 2/2012, Łódź, str. 137-138.

Moterski F., Leśniewska K., Żek M., 2012, Uwarunkowania rozwoju turystyki, [w:] Napierała T. (red.), Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim, Możliwość implementacji dobrych praktyk norweskich, Seria Wydawnicza Acta Innovations, Łódź, str. 79-100.

Leśniewska K., 2012, Współczesne problemy wielokulturowego Sarajewa, [w:] Woźniak M. (red.), Nie tylko Śródziemnomorze, Problemy polityczne i społeczne świata islamu, Łódź, str. 49-57.

Leśniewska K., Geografia polityczna, 2012, [w:] Sykulski L. (red.), Leksykon geopolityki cz. I,  Przegląd Geopolityczny, Tom 5:2012, Częstochowa, str. 113-114.

Leśniewska K., 2013, The socio-political situation of Poles in Vilnius after the accession of Lithuania to the European Union, [w:] Heffner K. (red.), The Eastern Dimension of the United Europe – Political and economical aspects of the Eastern politics of the European Union, Region and Regionalism, No. 11 vol. 2, Łódź-Opole, str. 41-53.

Barwiński M., Leśniewska K.,  The contemporary situation of Polish minority in Lithuania and Lithuanian minority in Poland from the institutional perspective Rome, IV EUGEO Congress Programme and Abstracts, Rome, 5-7 September 2013, Sapienza University Rome, Societa Geograpfica Italiana, Rzym 2013, (abstrakt)

Leśniewska K. 2013, Geopolitical conditions of the situation of national minorities in Baltic States after 1990, Kioto, IGU 2013 Kyoto Regional Conference (abstrakt).

Barwiński M., Leśniewska K., 2013The comparison of the contemporary situation of national minorities in Poland and Lithuania, “Geografijos metraštis” (Annales Geographicae), vol. 46, s. 46-61.

Leśniewska K., 2013, Regional Conference of the International Geographical Union, Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future, [w:] Rykała A. (red.), „Studia z geografii politycznej i historycznej. Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa”, nr 2, Łódź, s. 321-322.

Leśniewska K., 2013, EUGEO Congress Europe, whats next? Changing geographies and geographies of change, [w:] Rykała A. (red.), „Studia z geografii politycznej i historycznej. Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa”, nr 2, Łódź, s. 322-324.

Barwiński M., Leśniewska K., 2014, The contemporary situation of Polish minority in Lithuania and Lithuanian minority in Poland from the institutional perspective, “Geographia Polonica” (2014) vol. 87, z. 1, s. 27-46.

Napierała T., Leśniewska K., 2014, Location as a determinant of accommodation prices: Managerial approach, [w:] Kozak N., Kozak M., 7th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure, 03 – 07 June 2014, Istanbul, Turkey – Proceeding book, Ankara, s. 687-692.

Stypendia naukowe i granty

2010 – Stypendium w ramach programu Erasmus – Koper, Słowenia – tematyka geografii politycznej

2011 – Uczestniczka Zintegrowanego Programu Rozwoju Doktorantów „Turyzm dla Regionu” realizowanego przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia – realizacja projektu pt.  „Analiza barier rozwoju rynku turystycznego podróży sentymentalnych Żydów do Łodzi w kontekście rozwoju turystyki w mieście”

2011-2013 – Kierownictwo grantu NCN na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora; nt. „Wpływ przemian politycznych w XX i początkach XXI wieku na sytuację mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie – studium porównawcze” (umowa nr UMO-2011/01/N/HS4/02144).

2012 – Uczestniczka Zintegrowanego Programu Rozwoju Doktorantów „Turyzm dla Regionu” – Komponent Ponadnarodowy realizowanego przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia – projekt realizowany z partnerem norweskim jako jednym z przodujących krajów Europy rozwijającym branżę turystyczną w ścisłej współpracy nauki i gospodarki.

2013 – Europaeum – East-West Center, Universität Regensburg (Niemcy). Udział w projekcie “Tandem”. Tematyka: Political regionalism in Bavaria.

2014 – udział w projekcie “Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanego na zamówienie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

2014-2015 – realizacja grantu FSS “Znaczenie konkursów w edukacji na poziomie akademickim”.

Hobby

Podróże, fotografia, kultura i tradycje żydowskie, sport, mineralogia.

Kontakt

katerina.lesniewska@gmail.com; klesniewska@uni.lodz.pl