Prof. zw. dr hab. Marek Sobczyński

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki

Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31
90-140 Łódź

tel.  42 635-45-91; fax. 0 42 635 45 92
E-mail: marsob@geo.uni.lodz.pl

pok. 405; konsultacje: czwartek 13.30-15.00

Zainteresowania naukowe:

Geografia polityczna świata (problematyka granic i pograniczy, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, strefy konfliktów), geografia wyborcza, społeczno-ekonomiczna geografia regionalna świata, geografia historyczna, geografia wojenna, stosunki międzynarodowe, historia polityczna, geografia miast.

Dydaktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń terenowych) w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych – kierunek geografia (studia stacjonarne i zaoczne) oraz kierunek gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne i zaoczne) oraz w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi – kierunki stosunki międzynarodowe, ekonomia, europeistyka, turystyka, dyplomacja, zarządzanie państwem (studia stacjonarne i zaoczne).

Promotorstwo prac magisterskich z geografii politycznej i społeczno-ekonomicznej, stosunków międzynarodowych oraz prac doktorskich z geografii politycznej

Hobby:

Sport (rower, narciarstwo biegowe, hokej na lodzie), filatelistyka (ASFE – a stamp from everywhere), weksylologia, genealogia, podróże.

Rozwój naukowy

Publikacje

Konferencje

Staże naukowe