Konferencje

Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

1996 – 5th International „Łódź” Conference in Political Geography – Borderlands or Transborder Regions – Geographical, Social and Political Problems, Wisła.

1998 – 6th International „Łódź” Conference in Political Geography – Multicultural Regions and Cities, Krynica Morska.

2000 – 7th International „Łódź” Conference in Political Geography – Changing role of border areas and regional policies, Bogatynia – Görlitz (Niemcy).

2000 – Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami, Opole.

2001 – Political Geography in Romania and Poland, Gdynia.

2001 – Problemy sucasnej geografie z aspektu vyskumu v oblasti vybranych disciplin politickej geografie, Prešov, Słowacja.

2002 – International Conference on Political Geography Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives, Oradea, Rumunia.

2002 – 8th International „Łódź” Conference in Political Geography – The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, Krynica – Bardejov (Słowacja).

2002 – Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa.

2003 – Eastern Dimension of European Union, Arłamów.

2003 – Central and Eastern Europe Before Enlargement of European Union and NATO, Gdynia.

2003 – Kulturowy aspekt badań geograficznych, Wrocław.

2003 – Ludy Tubylcze, Warszawa.

2004 – Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union. An opening balance, Arłamów.

2004 – Globalized Europe – Europe in a Globalized World of the 21st Century, Koper, Słowenia.

2004 – 9th International „Łódź” Conference in Political Geography – The Role of Borderlands in United Europe, Wigry – Vistitis (Litwa).

2005 – Interdisciplinárne dimenzie regionálneho rozvoja, Prešov, Słowacja.

2005 – Obywatelstwo i tożsamość w tworzących się społeczeństwach wielokulturowych i na pograniczach, Supraśl.

2006 – Borderscapes: spaces in conflicts, symbolic places, networks of peace, Trydent, Włochy.

2006 – Regional transborder co-operation in countries of Central and Ekstern Europe – a balance of achievements, Arłamów.

2006 – 10th International „Łódź” Conference in Political Geography – Regions in the Process of the European Integration, Łódź.

2007 – Globalizace, Ostrawa.

2007 – Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź.

2008 – 11th International „Łódź” Conference in Political Geography 2008 – Historical Regions Divided by the Borders, Świnoujście.

2008 – 1st Conference of Geographers of the Upper Adriatic – Joint Management of a Borderless Area, Koper, Słowenia.

2009 – III Międzynarodowa Konferencja z Geografii Historycznej. Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki. Legnica.

2009 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-Ukraińska. Od Zborowa do NATO. Stosunki polsko-ukraińskie od XVII do XXI w., Poznań.

2010 – GPS Żydów polskich – historia i współczesność, połączona z promocją książki:”Atlas historii Żydów polskich, Warszawa.

2010 – Rzeczpospolita domów. Dom Boży, Słupsk.

2010 – Historical regions in the structures of EU, Głuchołazy-Opava.

2010 – Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi w 1945 r., Łódź.

2011 – (Re)Integration and Development Issues in Multicultural and Border Regions, Portorož.

2011 – Nie masz już żydowskich miasteczek… Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Ofiary – Sprawcy – Świadkowie, Łódź.