Konferencje

1978
- konferencja ‘styczniowa’, Łódź

1979
- konferencja ‘styczniowa’, Łódź

1980
- konferencja ‘styczniowa’, Łódź

1981
- konferencja ‘styczniowa’, Łódź

1985
- Problemy ekonomiczne i regionalne współczesnego świata, Łódź
- I Tydzień Gór, Łódź

1986
- II Tydzień Gór, Łódź
- Geografia w służbie nauki, edukacji narodowej i gospodarki, 35 Zjazd PTG i II Zjazd Geografów Polskich, Łódź

1987
- III Tydzień Gór, Łódź

1988
- Boundaries and Frontiers, 1st ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Łódź – Wieluń
- I Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- IV Tydzień Gór, Łódź
- Wyludnianie się wsi w Polsce, Warszawa, Błonie

1989
- Wyludnianie się wsi w Polsce, Jachranka
- V Tydzień Gór, Łódź
- II Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź

1990
- III Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Minority Problems Within Borderlands, 2nd ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Białowieża
- The Processes of Depopulation of Rural Areas in Central and Eastern Europe, Szymbark
- VI Tydzień Gór, Łódź

1991
- IV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Kraków

1992
- Inner Borders, Region and Regionalism, 3rd ‘Łódź’ Conference on Political Geography, Księże Młyny
- V Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Mezinarodni kolkvium k otazkam euroregionu Slezsko, 9 Severomoravske Demograficke Kolokvium. Bruntal (Czechy)

1993
- Contemporary Political Geography, Warszawa
- VI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Geopolitical and Social Problems of the Former Socialistic Countries, Soczewka
- Planning and Environment in Transforming Europe, 7th Association of European Schools of Planning (AESOP) Congress, Łódź
- 1st Editorial Board Meeting of the “European Spatial Research and Policy”, Łódź
- Mezinarodni kolkvium k otazkam demografickeho vyvoje Frydecko-Misteckeho okresu a Euroregionu Slezsko, 10 Severomoravske Demograficke Kolokvium, Frydek-Mistek (Czechy)

1994
- Polen und seine Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarländeren, Szklarska Poręba – Bocholt (Niemcy)
- VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Region and regionalism. Social and political aspects, 4th ‘Łódź ‘Conference of Political Geography, Szczedrzyk-Ostrava (Czechy)
- 2nd Editorial Board Meeting of the “European Spatial Research and Policy”, Bratislava (Słowacja)

1995
- VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, Opole-Ostrava (Czechy)

1996
- Pirveli Polonur-Kartuli Geograpiuli Seminaris, Tbilisi (Gruzja)
- IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Borderlands or Transborder Regions – Geographical, Social and Political Problems, 5th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Wisła – Jablunkov (Czechy)

1997
- Teritoriálna organizácia administrativnych systémov štátu, Banka Bystrica (Słowacja)
- X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- 46 Zjazd PTG, Rynia

1998
- Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Multicultural Regions and Cities, 6th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Krynica Morska
- The consequences of social, political and spatial change in Poland and Georgia, II Polsko-gruzińsko-brytyjskie seminarium geograficzne, Łódź
- 4th Editorial Board Meeting of the “European Spatial Research and Policy”, Łódź

1999
- Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Polańczyk
- XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, 48 Zjazd PTG, Łódź
- Urbánny vývoj na rozhraní milénií, Prešov (Słowacja)
- Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia, Kongres Geografii Polskiej, Kraków

2000
- Województwo łódzkie na tle przemian administracyjnych Polski. W osiemdziesiątą rocznicę utworzenia województwa, Łódź
- Changing role of border areas and regional policies, 7th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Bogatynia – Görlitz (Niemcy)
- Eastern Borders of European Integration Processes, Polańczyk
- Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, Wrocław
- Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódź
- 6th Editorial Board Meeting of “European Spatial Research and Policy”, Praga (Czechy)
- Globalizacja polskich metropolii, Warszawa
- Strategie rozwoju polskich regionów, Warszawa

2001
- Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century, Polańczyk
- Geografija, obščestvo, okrużajuščaja sreda: razvitie geografii v stranach Central’noj i Vostočnoj Evropy, Svetlogorsk, (Rosja)
- 52th International Atlantic Economic Conference, Philadelphia (USA)
- Political Geography in Romania and Poland, Gdynia
- Problémy soúčasnej geografie z aspektu výskumu v oblasti vybraných disciplín, Prešov (Słowacja)

2002
- Central and Eastern Europe: Past, Present and Perspectives, Oradea (Rumunia)
- The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, 8th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Krynica – Bardejov (Słowacja)
- 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, Nowy Sącz
- Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Arłamów
- Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa
- 7th Editorial Board Meeting of the „European Spatial Research and Policy”, Groningen (Holandia)

2003
- Central and Eastern Europe Before Enlargement of European Union and NATO, 3rd Polish-Romanian International Seminar, Gdynia
- Ludy Tubylcze, Warszawa
- 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Opole
- Narody, regiony i euroregiony w Europie Środkowo-Wschodniej a nowe granice Unii Europejskiej, Czudec;
- Loris – Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego, Łódź
- Wkład łódzkiej nauki, techniki i sztuki w rozwój miasta i regionu, III Łódzki Festiwal Nauki, Łódź
- Eastern Dimension of European Union, Arłamów
- Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź

2004
- Globalized Europe – Europe in a Globalized World of the 21st Century, Koper (Słowenia)
- The Role of Borderlands in United Europe, 9th ‘Łódź’ Conference of Political Geography, Wigry – Vistitis (Litwa)
- Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union. An opening balance, Arłamów
- Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław
- 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin
- Autostrada A-1 i łódzki węzeł komunikacyjny – drogi integrujące Polskę, Łódź
- Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Urban and Regional Development; Concepts and experiences, 8th Editorial Board Meeting of the “European Spatial Research and Policy”, Mersin (Turcja)
- Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej, 53 Zjazd PTG, Lublin

2005
- Miasta w okresie przemian, IV Konferencja Naukowa, Opole-Brzezie
- II Forum Geografów Polskich, Sosnowiec
- Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Geograficzne aspekty badania morza i wybrzeża, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Świnoujście
- Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata. Człowiek w badaniach geograficznych, II Geograficzne kolokwium teoretyczno-metodologiczne, Łódź
- Interdisciplinárne dimenzie regionálneho rozvoja, Prešov (Słowacja)
- Obywatelstwo i tożsamość w tworzących się społeczeństwach wielokulturowych i na pograniczach, Supraśl
- Małe miasta. Zagospodarowanie i uwarunkowania rozwoju, Łódź
- Dayton – Ten Years After. Conflict Resolutions and Cooperation Perspectives, Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)

2006
- Media a polityka, Łódź
- Regional transborder co-operation In countries of Central and Eastern Rurope – a balance of achievements, Arłamów
- Borderscapes. Spaces in Conflicts, Symbolic Places, Networks of Peace, Trento
- Regions in the Process of European Integration, Łódź
- Procesy Metropolizacji w Regionie Podkarpackim, Łańcut, Jarosław, Lwów
- Metropolises and Metropolitan areas – structure, contemporary functions, and role, Sao Paulo

2007
- Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek, program badań na przyszłość. XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 29-30.03.2007, Łódź
- Stosunki UE-ASEAN w świetle Deklaracji Norymberskiej, Łódź
- Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Łódź
- Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomatycznej, Łódź
- Miasta w okresie przemian, Kamień Śląski
- Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej, Warszawa
- International Workshop on Political Geography, Ostrava
- Globalisation and its impacts on localities, Ostrava
- Współczesna problematyka badawcza geografii historycznej i dziedzictwa kulturowego w Polsce, Łódź

2008
- Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Urban Development and Policy in Europe of Today, Bonn, Berlin
- Rosja i współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Stan badań naukowych, Łódź
- 57 Zjazd Polskiego Tow. Geograficznego, Białowieża
. Historical Regions Divided by the Borders, Świnoujście
- Rola i miejsce Azji we współczesnym świecie, 5-6 06.2008, Toruń
- Common Management of a Borderless Area, Koper-Capodistria

2009
- Miasta polskie dwadzieścia lat po zmianie ustroju, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji, Łódź
- Miasta XXI wieku – Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju, Izbicko
- Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki”, Legnica
- Od Zborowa do NATO. Stosunki polsko-ukraińskie od XVII do XXI wieku, Poznań

2010
- Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim, Lublin
- Rzeczpospolita Domów – Dom Boży, Słupsk
- 20 lat przemian społeczno-gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej – próba bilansu, Polańczyk
- 58. Zjazd PTG Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Łódź
- Historical regions in the structures of EU, Głuchołazy-Opava

2011
- 70-lecie urodzin prof. Stanisława Liszewskiego, Łódź
- Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź
- Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska, Warszawa
- Miasta XXI wieku. Gospodarowanie przestrzenią i gospodarowanie w przestrzeni współczesnego miasta, Izbicko
- (Re)Integration and Development Issues in Multicultural and Border Regions, Portorož
- Interdyscyplinarny wymiar kształcenia geograficznego, Łódź
- Przestrzeń publiczna i sektor usług jako element struktury małych miast, Łódź

2012
- The Eastern Dimension of the United Europe, Chełm-Łuck
-
Seminar on Spatial Inequality and Cohesion, Kraków
-
European Spatial Research and Policy Editorial Board Meeting, Kraków-Łódź
-
Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Krytyczna ocena, Łódź
-
Rycerze – szlachta – ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, Wschowa
- Profesor Ludwik Straszewicz w 25. rocznicę śmierci, Łódź
- Przed i po akcji „Wisła”, Gorzów Wielkopolski

2013
- Wyspy Unii Europejskiej – bogactwo czy balast?, Warszawa
- Regionalny wymiar przemian polskiej wsi, Rochna
- Polska, Europa, Świat – Granice, Terytoria, Przestrzeń, Warszawa
- Geopolitics Towards Future, Rzym
- Global Integrations and Networks. Adriatic Forum, Rzym
- Europe What’s Next? Changing Geographies and Geographies of Change. IV Kongres EUGEO, Rzym
- Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, Warszawa

2014
- Geographical-Political Aspects of the Transborder Conservation of Natural and Cultural Heritage, Łopuszna
- Design and Evolution of Smart Cities, Tampere
- European Spatial Research and Policy Editorial Board Meeting, Tampere
- Changes, Challenges, Responsibility. IGU Regional Conference, Kraków