Prof. dr hab. Mariusz Kulesza

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 6 sierpnia 2014 r. zmarł

śp.

Profesor dr hab.
MARIUSZ KULESZA

nauczyciel akademicki o uznanym dorobku naukowym,
ceniony wychowawca wielu pokoleń geografów,
twórca i kierownik Zakładu Geografii Historycznej
i Dziedzictwa Kulturowego,
kierownik Katedry Geografii Politycznej
i Studiów Regionalnych

Publikacje

Konferencje