dr Łukasz Twardowski

Temat pracy doktorskiej

Rola przepraw przez Wisłę w kształtowaniu spójności terytorialnej województw nadwiślańskich

Zainteresowania naukowe

Geografia polityczna i historyczna, GIS, GPS, kartografia, rzeka Wisła

Udział w konferencjach (z referatem)

Zagospodarowanie dolin rzecznych”, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź 27-29 października 2006 r.

Milenijne Cele Rozwoju – reforma ONZ. Kariera w ONZ”, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ, 19 kwietnia 2007 r.

Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej”, Zakład Europeistyki ISP PAN, Warszawa, 2007 r.

III Międzynarodowa Konferencja z Geografii Historycznej „Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki”, Legnica 7-9 września 2009 r.

„Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji, Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska”, ISP PAN, Warszawa, 20 kwietnia 2011 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii “Przestrzeń w badaniach geograficznych”, Łódź, 19-21 września 2011r.

GIS Day 2011, wystąpienie z referatem  ”Innowacyjne metody pozyskiwania i wizualizacji informacji o infrastrukturze drogowej”, Łódź 16 listopada 2011 r.

Publikacje

Twardowski Ł. – Gdańsko-Elbląski spór o wody Wisły i Nogatu, czyli geneza węzła wodnego w Białej Górze [w:] Wojciech Tołoczko (red.), Zagospodarowanie dolin rzecznych, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2007, s. 83-95.

Twardowski Ł. -  Republika Mnichów na Górze Athos [w:] Ryszard Żelichowski (red.), Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, s. 147-163.

Twardowski Ł. – Jan Suchâĉek, Territorial development reconsidered, “European Spatial Research and Policy” vol. 16, 2009, no 2, s. 123-125 (recenzja książki).

Twardowski Ł. – Gospodarcze i polityczne znaczenie węzła wodnego w Białej Górze w świetle historycznych źródeł kartograficznych [w:] Szczepankiewicz-Battek J. (red.), Geografia historyczna a badania społeczno-gospodarcze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona, Legnica-Łódź 2010, s. 89-98.

Twardowski Ł., Nacewska-Twardowska A. – Polityka Liechtensteinu wobec Unii Europejskiej [w:] Ryszard Żelichowski (red.), Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska , Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, s. 193-205.

Twardowski Ł. – Wykorzystanie mapy anamorficznej do wizualizacji wyników wyborów na przykładzie wyborów samorządowych 2010 [w:] Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M. (red.), Przestrzeń w badaniach geograficznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012, s. 151-158.

Hobby

Żeglarstwo, narciarstwo, MTB, podróże