Prof. nadzw. dr hab. Marek Barwiński

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki

Collegium Geographicum,
ul. S. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel. 42 635 45 83; 42 635 45 90
e-mail: marek.barwinski@geo.uni.lodz.pl

pok. 403

konsultacje: środa, godz. 10.30-12.30

Zainteresowania naukowe:

Geografia polityczna (problematyka granic i pograniczy, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, procesy integracji i dezintegracji politycznej oraz gospodarczej, współczesne obszary konfliktogenne, ruchy separatystyczne), geografia regionalna świata, geografia historyczna, geopolityka, geografia polityczna i społeczna Azji

Dydaktyka:

Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim (wykłady, ćwiczenia, seminaria licencjackie i magisterskie, ćwiczenia terenowe):

  • Wydział Nauk Geograficznych – kierunek Geografia, Turystyka i Rekreacja, Gospodarka Przestrzenna, Studia Regionalne
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego, filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Dominująca tematyka wykładów i ćwiczeń – geografia polityczna, geografia regionalna świata, mniejszości narodowe i etniczne Polski oraz geografia polityczna, społeczna, gospodarcza i turystyczna Azji.

Promotorstwo prac magisterskich i licencjackich z geografii politycznej oraz społeczno-ekonomicznej.

Rozwój naukowy i kwalifikacje

Publikacje

Konferencje

Pełnione funkcje

Staże naukowe

Nagrody i wyróżnienia