Struktura

Zespół Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego (pok. 402)

tel. 42 635 45 9142 635 45 79

Zespół Geografii Politycznej (pok. 403)

Kierownik Katedry GPHiSR (pok. 405)

prof. zw. dr hab. Marek Sobczyński
tel. 42 635 45 7942 635 45 91
e-mail: marek.sobczynski@geo.uni.lodz.pl