Katedra GPHiSR

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA GEOGRAFII HISTORYCZNEJ

Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego

Łódź, 22–23 czerwca 2017 roku

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Sekretariat

mgr Anna Araszkiewicz

tel. 42 635 45 9042 635 45 90 ; fax. 42 6354592
e-mail: anarasz@geo.uni.lodz.pl

Kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. Marek Sobczyński
tel. 42 635 45 91 fax. 42 6354592
e-mail: marek.sobczynski@geo.uni.lodz.pl